Det bästa sättet för dig att kontakta mig är genom visionssamtalet, där du kan få alla dina frågor besvarade.

Vi pratar över Zoom och du får länken i bekräftelsemailet för samtalet.

Spara länken från det första mejlet.

Det är platsen där du kan boka den tid som passar dig bäst i min kalender

The best way for you to contact me is through the vision call, where you could have all your questions answered. 

We talk over Zoom and you will get the link in the confirmation email for the call.

Save the link from the first email.

That is the place where you can schedule you preferred time in my calender


My email is:

gunilla@valawisdom.se